Tréninky 2021/22

 

Nový školní rok 2021/22 startujeme tréninky od čtvrtka 2.9.2021

  1. tréninková skupina Baby Judo rok narození 2017, 2016
  2. nová přípravka pro školní rok 2021/22 – do této tréninkové skupiny přecházejí děti z Baby Juda r.n. 2015, které dovršily věku 6-ti let
  3. tréninková skupina rok narození 2015, 2014, 2013 
  4. tréninková skupina rok narození 2012, 2011, 2010
  5. tréninková skupina rok narození 2009 a starší
  6. tréninková skupina judo pro dospělé

Pondělí:

17:00 – 19:00 randori celý oddíl mimo baby juda a NOVÉ přípravky 2020/21, trenér Martin Horský, František Odvárka

Úterý:

15:00 – 16:30 tréninková skupina rok narození 2015, 2014, 2013 +NOVÁ přípravka 2021/22 trenéři Matěj Horský, Jiří Polák, Andrea Prausová, Jiří Nováček

16:30 – 18:00 tréninková skupina rok narození 2012, 2011, 2010, trenéři Matěj Horský, Jiří Polák, Andrea Prausová, Jiří Nováček

18:00 – 19:30 tréninková skupina 2009 a starší (2007, 2006 atd.), trenéři Martin Horský, František Odvárka

Středa:

randori Hradec Králové U15,18,21 dle zahájení tréninků v HK

Čtvrtek:

15:00 – 16:30 tréninková skupina rok narození 2015, 2014, 2013 +NOVÁ přípravka 2021/22 trenéři Matěj Horský, Jiří Polák, Andrea Prausová, Jiří Nováček

16:30 – 18:00 tréninková skupina rok narození 2012, 2011, 2010, trenéři Matěj Horský, Jiří Polák, Andrea Prausová, Jiří Nováček

18:00 – 19:30 tréninková skupina 2009 a starší (2007, 2006 atd.), trenéři Martin Horský, František Odvárka

Pátek:

16:30 – 17:30 Baby Judo, rok narození 2017, 2016, trenérka Lucie Vavřinová

Neděle:

18:00 – 20:00 posilovna U15, 18,21,  trenér Martin Horský

U tréninkových skupin budou také asistovat naši nejstarší odchovanci v pozici pomocných trenérů.

Členské poplatky:

Baby Judo Čáslav: 1.200,-/rok, První trénink zdarma. Následný trénink platba ročního příspěvku 1.200,-Kč oproti příjmovému dokladu a u nových členů odevzdání vyplněné přihlášky.

Nová přípravka 2021/22: 2.300,-/rok, První trénink zdarma. Následný trénink platba ročního příspěvku 2.300,-Kč oproti příjmovému dokladu a u nových členů odevzdání vyplněné přihlášky.

Ostatní tréninkové skupiny:  3300,-/rok, platba převodem do 30.9.2021

Judo a sebeobrana pro dospělé: 1lekce po 90 minutách, cena 75,-Kč

Ceny jsou konečné včetně povinných poplatků ČSJu za licenční známky. 

Členské poplatky jsou nevratné.

U dětí, které uhradily členské poplatky v minulém školním roce a díky pandemii nemohly docházet na tréninky se individuálně dohodneme na převodu do nového školního roku 2021 (prosím, aby jste mě kontaktovali osobně na tréninku, děkuji). Toto neplatí pro děti, které využily zvýhodněnou cenu za sportovní tábor a soustředění.

Platby prosím zasílejte na náš účet  107-1947540207/0100        
Variabilní symbol uvádějte datum narození dítěte ve formátu rok, měsíc, den  
( například: 20.8.1976 = 760820). Do popisu platby prosím uveďte jméno dítěte.

Těšíme se na vás,

Martin Horský