Soustředění

LETNÍ JUDOCAMP ČÁSLAV 15.-20.8.2021

Ukončení přihlášení na kemp do 31.7.2021PŘIHLÁŠKY UZAVŘENY!

Jak na soustředění 15.-20.8.2021 – testování covid-19:

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních
při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje
postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2
písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením
onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:
I.
S účinností ode dne 1. srpna 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření
se:

 1. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor
  nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto
  mimořádným opatřením:
  a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
  SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru
  SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem
  o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že
  u očkování uplynulo:
  i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
  souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
  ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
  nejméně 14 dní;
  za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané
  v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným
  subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie,
  jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových
  stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované
  osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který
  potvrzení vydal; za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát
  o očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID;
  za národní certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané
  alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi
  ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo
  povolením k trvalému pobytu Českou republikou o tom, že očkování látkou schválenou
  Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno, a jeho vzor je zveřejněn
  v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva
  zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované
  osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který
  potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo
  z písemného potvrzení; nebo
  d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
  izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
  pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo
  RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu
  viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
  zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného
  opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení
  přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo
  povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním
  výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným
  prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

AKTUALIZOVANÝ seznam přihlášených účastníků k 6.8.2021:

BělohoubkováKristýna2009 U13
CulekMartin2006 U18
ČernotaJan2009 U13
DvořákJakub2008 U15
FabiánAleš2009 U13
FabiánŠimon2010 U13
HamplJosef2009 U13
HuberOliver2006 U18
HuberFelipe2008 U15
KopřivaVojtěch2008 U15
KrásaFilip2012 U11
LebduškaMarek2011 U11
MilošDavid2008 U15
NováčekJakub2009 U13
NovákPravoslav2007 U15
OdvarkaJan2005 U18
OdvarkaMartin2010 U13
PilcováJohana2008 U15
PospíšilováAdéla2008 U15
PrausVítězslav2007 U15
PrausováAndrea2004 U18
ProcházkaMatěj2009 U13
ProcházkaVojtěch2012 U11
RabiňákováAdéla2008 U15
RadimskýŠimon2005 U18
RadimskýVáclav2008 U15
RadovnickáEma2012 U11
RůžičkaVojtěch2010 U13
RydvalováKarolina2008 U15
sameclukáš2010 U13
SlivanskáKateřina2010 U13
ŠandováZuzana2008 U15
ŠarochAdam2011 U11
ŠarochováAnna2013 U9
TůmaFrantišek2010 U13
VáňaJakub2008 U15
VeselýLukáš2007 U15
VeselýMatouš2013 U9
VynšováAnna2009 U13
ZikmundaMiroslav2011 U11
ZruckáAnna2007 U15

Náš judocamp je otevřen všem judistům ze všech oddílů tuzemských i zahraničních, protože si uvědomujeme, že jen mnoho sparingů a otevřená spolupráce je tou správnou cestou k úspěchu našich svěřenců.

Tento rok díky nejistotě pořadatelství v návaznosti na pandemické období, jsme zvolili variantu domácího zázemí města Čáslav, kde máme zajištěnou sokolovnu se dvěma sály.

Spát budeme na tatami  a stravovat se v nedaleké restauraci.

15.8.2021 (neděle)  je den, kdy očekáváme příjezd skupin U9,11,13,15,18,21 v 15:00 hodin v Čáslavi, okr. Kutná Hora, sokolovna – vchod z Dusíkovi ulice přes dvůr Dusíkova divadla.

Co všechno budou judisti potřebovat naleznete v příloze ke stažení „Doporučený seznam věcí“ (jízdní kola pro tento rok necháme doma).

Hygienické požadavky  dle v té chvíli aktuálního vládního nařízení – potvrzení o bezinfekčnosti

( nesmí být starší 3 dnů )  budete odevzdávat na místě při příjezdu na soustředění naší

zdravotnici i popřípadě s léky, které děti užívají.

Kapesné budou mít děti u sebe, tak je na Vašem zvážení jak velký finanční obnos od Vás dostanou.

Na judisty čeká bohatý program,doufejme že i pěkné počasí a s ním spojené koupání, soutěže, hry a spousta nových kamarádů a zážitků.

Končíme 20.08.2021 (v pátek) ve 13:00 hodin.

Cena judistického soustředění: 2.200,-Kč, členové oddílu Judo ZŠ Sadová Čáslav mají soustředění zdarma (náklady hradí v plném rozsahu mateřský oddíl).

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY a úhrada do 31.7.2021 na účet 107-1947540207/0100

Variabilní symbol uvádějte datum narození účastníka ve formátu rok, měsíc, den ( například: 20.8.1976 = 760820) a do popisu jméno účastníka.

On-line přihlášky https://forms.gle/DxwxvMHj33TkK6b39

Přejeme Vám krásné slunečné letní prázdniny,

za celý tým Vás zdraví

Martin Horský