Baby Judo

Historie BJ

 

Jak rozumět termínu „Baby Judo“? Co znamená?

Jde o systematická cvičení dětského juda s propracovanou metodikou pro děti od 4 do 6 let.

Je všeobecně známé, že u dětí dochází k největšímu kloubnímu rozvoji ve věku 4 až 6 let. Pokud je tato etapa života dítěte podceněna, dohání se velmi obtížně, stejně jako zlatý věk motoriky, kterého děti dosahují mezi 10 až 13 rokem života. Díky pokrokovému myšlení trenérů juda ve Francii a vzhledem k tomu, že organizací Unesco bylo judo vyhlášeno sportem velmi vhodným pro  rozvoj dětí, vznikla k výuce dětského juda odborná metodika výuky. Byly tak vytvořeny podmínky k včasnému podchycení komplexního rozvoje dítěte s pozitivní vazbou pro vnímání všeobecného sportu. Děti se cestou cílených průpravných cvičení v podobě zábavných her učí základům gymnastiky a dalším praktickým dovednostem, které mohou v životě využít – například umění padat bez zranění a tak podobně. Samozřejmě – zároveň i základům technik juda na zemi. Je kladen důraz na protahování svalů a na rozvoj již zmíněné kloubní pohyblivosti. Po přechodu na základní školu mohou děti pokračovat ve výuce juda v místním úspěšném oddíle Judo ZŠ Sadová Čáslav, aniž by byli žáky této základní školy.

Trenér tohoto oddílu Martin Horský se zúčastnil semináře pod vedením celosvětově uznávaných trenérů z Francie a Španělska, zaměřených právě na výuku juda takto malých dětí. Po velmi pozitivní dlouhodobé zkušenosti trenéra z Nového Bydžova, kde jsou v tomto projektu zapojeny mateřské školy již několik let, přišel Martin Horský s tímto projektem do Čáslavi.

Výuka probíhá tak, že trenér jednou týdně přijde za dětmi přímo do jejich mateřské školky, kde budou společně 45 minut trénovat – hrát si. To je pro děti velmi pozitivní, protože nemění prostředí na které jsou zvyklé a zbytečně se nestresují.

Výuku si rodiče, kteří své dítě do Baby Juda přihlásí, hradí sami. Protože tento projekt je věnován dětem, je kladena velká váha na nízké finanční náklady, aby byl dostupný všem dětem ze všech sociálních skupin.

Pokud budou rodiče chtít, aby se mateřská školka, do níž jejich dítě dochází, do projektu Baby Judo zapojila a dala mu tak možnost rozvíjet se pod dohledem profesionálních trenérů, nechť se obrátí na vedení těchto škol a přesvědčí je o svém zájmu. Ve školkách pracují profesionálové a jakékoliv zlepšení pro děti vítají. Tím spíše, že jde o záležitost, kterou dokonce podpořila organizace Unesco. Pro podrobné informace pak můžete kdykoliv kontaktovat trenéra Martina Horského na telefonním čísle +42077700442, nebo emailem martinhorsky@email.cz .

 

1. ročník mini ligy pro Baby Judo a přípravku